REKLAMACJE

Klient może złożyć reklamacje listownie, bądź drogą mailową.

Składając reklamację drogą mailową należy dołączyć zdjęcia przedstawiające wadę produktu, potwierdzenie zakupu oraz wypełniony formularz reklamacyjny i wysłać zgłoszenie na nasz adres: kontakt@elfamily.store

Składając reklamację listownie, wadliwy produkt należy wysłać wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz potwierdzeniem zakupu na adres:

EL FAMILY
Ilona Kurleto-Lenard
Al. Rzeczypospolitej 2/ 185
02-972 Warszawa

Formularz reklamacyjny – pobierz

EL FAMILY zastrzega sobie okres 14 dni roboczych na rozpatrzenie i ustosunkowanie się do zgłoszonej reklamacji.